Sant’Anniria di li sarmitaneddi

Un tributo alla lingua siciliana, la mia madrelingua che mai rinnegherò.

    Sant’Anniria di li sarmitaneddi

 

Scurau e ‘nto paisi addummisciutu

nun si viri cchiù ‘na musca iri filiari,

pari propriu ‘u disertu, un munnu mortu.

 

“Socch’è, ora, ‘stu scrusciu ‘nta li strati ? “

” Va pisca ! Chi nni sacciu ?”

‘Nta ‘na mentri fannu verra e focu

picciriddi e picciutteddi.

 

“Veru ! Oggi è Sant’Anniria”

“Semu già a lu trenta di novembri ?”

“Ma, pi ‘stu santu, si fa ancora tutta ‘sta battaria ?”

“Nuddu ‘cchiu, a Salemi, pensa a tia ?”

 

Si canuscinu sulu li sordi

e si scordanu li santi.

 

Eppuru, ci sunnu ancora e pi furtuna

chiddi chi sannu e ripensanu,

ci sunnu chiddi chi ripigghianu cu cori

usanzi vecchi di li patri e

di lì so nanni,

e fa piaciri viriri priari

li nichi ‘nta ‘stu jornu.

 

Puru ‘st’annu, anchi si chiovi, sceru

‘ddi arzuneddi agguriusi

chi ‘ntronanu la testa a li cristiani

tutt’attangati nni li so casi.

 

Cu grida, strallasciu e ‘nguestu ranni

vannu tirannu cu forza, a strascinuni,

caddi sfunnati, fitinzii e lanni.

 

“Unni sunnu ?”

“S’inni jeru ?”

“Eccu, talia ‘dda…talia !”

 

Di ‘na cantunera iddi spuntaru.

Trippiannu comu li foddi,

vannu accussì vuciannu

e macari finu a notti funna

vulissiru cunnuciri ‘stu ‘nfernu.

 

E prosita a ‘sti nicareddi sarmitani

chi pensanu a ‘stu jornu cu tantu amuri.

Iddi sturdinu, accussì, l’aricchi di li genti

chi mancu sannu ‘cchiu nenti.

E chisti, sintennuli, poi dicinu cu stupuri :

 

“Talè, talè ! Chi bella babbilonia !

Mizzica, si senti jusu e susu.

‘Ddi pezzi di macabunni,

stasira, fannu festa ranni

pi lu santuzzu nostru baccanusu”

 

Salemi, 1 dicembre 1993

Mio logo GDB

©copyright Gioacchino Di Bella

Sant’anniria: scrusciu a Salemi

“Sant’Anniria di li sarmitaneddi” si è aggiudicata il I° premio, nella sezione B di poesia siciliana inedita, nell’ambito della prima edizione del Premio di poesia “Rocco Certo” in quel di Tonnarella (Me) il 27 agosto 1994.

L’uso del testo e/o delle immagini contenute su questo sito, sia per intero che parziale, senza previa autorizzazione è proibita. Per ogni uso delle immagini e dei testi siete pregati di contattare l’autore con largo anticipo, mediante e-mail. Il contenuto di questa pagina e tutti i contenuti del sito (testi, immagini ecc.) sono di proprietà  intellettuale dell’autore e sono soggetti a “Riproduzione Riservata“; né è, quindi, vietata, ai sensi della Legge 633/41, la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione scritta.

 

In classifica